Databeskyttelseserklæring

1. Overblik over databeskyttelse

Generelle henvisninger

De følgende henvisninger giver et hurtigt overblik over, hvad der sker med dine personoplysninger, når du besøger vores websted. Personoplysninger er alle data, ved hjælp af hvilke du kan blive personligt identificeret. Du kan finde udførlige informationer om emnet databeskyttelse i vores databeskyttelseserklæring nedenfor.

Dataindsamling på vores websted

Hvem er ansvarlig for dataindsamlingen på dette websted?

Databehandlingen på dette websted foretages af ejeren af webstedet. Du finder vedkommendes kontaktoplysninger under punktet Kontakt på denne side.

Hvordan indsamler vi dine oplysninger?

Dine oplysninger indsamles for det første ved, at du oplyser os om dem. I den forbindelse kan det fx dreje sig om oplysninger, som du indtaster i en kontaktformular.

Andre oplysninger indsamles automatisk af vores IT-systemer under besøget på webstedet. Det er især tekniske oplysninger (fx internetbrowser, styresystem eller tidspunktet for indlæsning af siden). Registreringen af disse oplysninger sker automatisk, lige så snart du besøger vores websted.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

En del af oplysningerne indsamles for at sikre, at webstedet kan stilles til rådighed uden fejl. Andre oplysninger kan benyttes til at analysere din brugeradfærd.

Hvilke rettigheder har du med hensyn til dine oplysninger?

Du har til hver en tid ret til at få gratis oplysning om, hvor de opbevarede personoplysninger om dig stammer fra, hvem der modtager dem, og hvilke formål de bruges til. Desuden har du ret til at kræve, at disse oplysninger berigtiges, spærres eller slettes. Du kan til hver en tid kontakte os på den adresse, der er angivet i punktet Kontakt, hvis du har spørgsmål i den forbindelse eller andre spørgsmål om emnet databeskyttelse. Derudover har du ret til at klage til den kompetente tilsynsmyndighed.

Analyseværktøjer og værktøjer fra tredjeparter

Når du besøger vores websted, kan din surfing-adfærd blive statistisk analyseret. Det sker især med cookies og med såkaldte analyseprogrammer. Analysen af din surfing-adfærd sker som regel anonymt; surfing-adfærden kan ikke spores tilbage til dig. Du kan gøre indsigelse mod denne analyse eller forhindre den ved at undlade at bruge bestemte værktøjer. Du kan finde detaljerede informationer om dette i den følgende databeskyttelseserklæring.

Du kan gøre indsigelse mod denne analyse Vi informerer dig om mulighederne for at gøre indsigelse i denne databeskyttelseserklæring.

2. Generelle anvisninger og pligtinformationer

Databeskyttelse

Ejeren af disse sider tager beskyttelsen af dine personoplysninger meget alvorligt. Vi behandler dine personoplysninger fortroligt og i overensstemmelse med de lovmæssige databeskyttelsesforskrifter samt denne databeskyttelseserklæring.

Når du bruger dette websted, indsamles der forskellige personoplysninger. Personoplysninger er data, ved hjælp af hvilke du kan blive personligt identificeret. Nærværende databeskyttelseserklæring redegør for, hvilke oplysninger vi indsamler, og hvad vi bruger dem til. Den redegør også for, hvordan og med hvilket formål det sker.

Vi gør opmærksom på, at dataoverførslen på internettet (fx ved kommunikation via e-mail) kan have sikkerhedsbrister. En helt fuldstændig beskyttelse af, at tredjepart får adgang til oplysningerne, er ikke mulig.

Henvisning vedrørende den ansvarlige instans

Den ansvarlige instans for databehandlingen på dette websted er:

Solarlux GmbH

Industriepark 1

D 49324 Melle, Tyskland

Tlf.: +49 5422 9271-0

Fax: +49 5422 9271-8200

E-mail: info@solarlux.de

 

Den ansvarlige instans er den naturlige eller juridiske person, der alene eller i fællesskab med andre træffer beslutninger om formålene med og midlerne for behandlingen af personoplysninger (fx navne, e-mailadresser e.l.)

Tilbagekaldelse af dit samtykke i databehandlingen

Mange databehandlingsprocedurer er kun mulige med dit udtrykkelige samtykke. Du kan til hver en tid tilbagekalde et samtykke, du allerede har givet. Det kan gøres blot med en uformel meddelelse via e-mail til os. Retmæssigheden af den databehandling, der har fundet sted inden tilbagekaldelsen, berøres ikke af tilbagekaldelsen.

Ret til at klage til den kompetente tilsynsmyndighed

I tilfælde af overtrædelser af retlige bestemmelser vedrørende databeskyttelse har den registrerede ret til at klage til den kompetente tilsynsmyndighed. Den kompetente tilsynsmyndighed i spørgsmål angående retlige bestemmelser vedrørende databeskyttelse er den tilsynsførende for databeskyttelse i den delstat, vores virksomhed er hjemhørende i. På følgende link findes en liste over de tilsynsførende for databeskyttelse samt deres kontaktoplysninger: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Ret til dataportabilitet

Du har ret til at få udleveret oplysninger, som vi behandler på basis af dit samtykke eller som led i opfyldelse af en kontrakt, i et almindeligt anvendt, maskinlæsbart format enten til dig selv eller en tredjepart. Såfremt du kræver, at oplysningerne overføres direkte til en anden dataansvarlig, sker dette kun, i det omfang det er teknisk muligt.

SSL- og TLS-kryptering

Af sikkerhedsgrunde og som beskyttelse mod overførsel af fortroligt indhold som for eksempel bestillinger eller forespørgsler, som du sender til os som ejer af siden, bruger denne side en SSL- eller TLS-kryptering. Du kan genkende en krypteret forbindelse på, at browserens adresselinje ændres fra “http://” til “https://”, samt på hængelåssymbolet i din browserlinje.

Når SSL- eller TLS-krypteringen er aktiveret, kan de oplysninger, som du overfører til os, ikke læses af tredjepart.

Oplysning, spærring, sletning

Inden for rammerne af de gældende lovmæssige bestemmelser har du til hver en tid ret til gratis at få oplyst, hvilke personoplysninger om dig, der opbevares, hvor de stammer fra, hvem modtagerne af og hvad formålet med databehandlingen er, samt i givet fald ret til at kræve, at disse oplysninger berigtiges, spærres eller slettes. Du kan til hver en tid kontakte os på den adresse, der er angivet i punktet Kontakt, hvis du har spørgsmål i den forbindelse eller andre spørgsmål om emnet personoplysninger.

Indsigelse mod reklamemails

Vi gør hermed udtrykkeligt indsigelse mod, at de kontaktoplysninger, vi har offentliggjort som led i informationspligten om websideindehaveren bruges til at fremsende reklame og informationsmaterialer, som vi ikke udtrykkeligt har anmodet om. Ejerne af siden forbeholder sig udtrykkeligt ret til retlige tiltag, hvis der uopfordret bliver fremsendt reklameoplysninger, eksempelvis gennem spam-mails.

3. Databeskyttelsesrådgiver

Lovmæssigt foreskreven databeskyttelsesrådgiver

Virksomheden har udnævnt en databeskyttelsesrådgiver, der kan kontaktes via e-mailadressen datenschutz@solarlux.de eller via de kontaktoplysninger, der er nævnt i pkt. 2. Postforsendelser til databeskyttelsesrådgiveren bedes mærket med tilføjelsen "Databeskyttelse - personligt/fortroligt".

4. Dataindsamling på vores websted

Cookies

Internetsiderne benytter delvist såkaldte cookies. Cookies forvolder ingen skader på din computer og indeholder ingen virusser. Cookies bruges til at gøre vores tilbud mere brugervenligt, effektivt og sikkert. Cookies er små tekstfiler, der gemmes på din computer, og som din browser opbevarer.

De fleste af de cookies, der bruges af denne webside, er såkaldte "session-cookies". De slettes automatisk, når du afslutter dit besøg. Andre cookies gemmes på dit udstyr, indtil du sletter dem. Disse cookies giver os mulighed for at genkende din browser ved næste besøg.

Du kan indstille din browser sådan, at du bliver informeret om, at der gemmes cookies og kun tillade cookies i enkelte tilfælde, eller så cookies udelukkes i bestemte tilfælde eller helt generelt, og du kan aktivere automatisk sletning af cookies, når browseren lukkes. Når cookies deaktiveres, kan funktionerne på dette websted være begrænsede.

Cookies, der er nødvendige for at kunne gennemføre kommunikationsprocessen eller for at kunne stille bestemte funktioner til rådighed, som du ønsker (fx varekurvfunktion), gemmes på grundlag af Databeskyttelsesforordningens art. 6 stk. 1 lit. f. Webstedets ejer har en legitim interesse i, at der gemmes cookies for at stille sine servicer teknisk fejlfrit og optimeret til rådighed. I det omfang der gemmes andre cookies (fx cookies til analyse af din surfingadfærd), vil der blive redegjort særskilt for dem i denne databeskyttelseserklæring.

Server-logfiler

Sidernes provider indsamler og gemmer automatisk informationer i såkaldte server-logfiler, som din browser overfører automatisk til os. Det drejer sig om:

browsertype og browserversion
det benyttede styresystem
referrer-URL
værtsnavnet på den computer, man indlæser fra
klokkeslæt for serverforespørgslen
IP-adresse

Disse oplysninger bliver ikke knyttet sammen med andre datakilder.

Grundlaget for databehandlingen er Databeskyttelseserklæringens art. 6 stk. 1 lit b, der tillader behandling af oplysninger med henblik på opfyldelse af en kontrakt eller foranstaltninger, der træffes forud for en kontrakt.

Kontaktformular

Hvis du sender forespørgsler til os via en kontaktformular, opbevares dine oplysninger fra forespørgselsformularen inklusive de deri angivne kontaktoplysninger hos os med henblik på behandling af forespørgslen og i tilfælde af opfølgende spørgsmål. Disse oplysninger giver vi ikke videre uden dit samtykke.

Behandling af de oplysninger, der indtastes i kontaktformularen, sker dermed udelukkende på grundlag af dit samtykke (Databeskyttelseserklæringens art. 6 stk. 1 lit. a). Du kan til hver en tid tilbagekalde dette samtykke. Det kan gøres blot med en uformel meddelelse via e-mail til os. Retmæssigheden af de databehandlinger, der har fundet sted inden tilbagekaldelsen, berøres ikke af tilbagekaldelsen.

De oplysninger, du angiver i kontaktformularen, bliver hos os, indtil du kræver dem slettet, du tilbagekalder dit samtykke i, at de opbevares, eller formålet med opbevaring af oplysningerne bortfalder (fx når behandlingen af din forespørgsel er afsluttet). Obligatoriske lovmæssige bestemmelser — især opbevaringsfrister — berøres ikke heraf.

6. Analyseværktøjer og reklame

Google Analytics

Dette websted benytter funktioner fra webanalysetjenesten Google Analytics. Udbyderen er Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics benytter såkaldte "Cookies". Det er tekstfiler, der gemmes på din computer, og som gør det muligt at analysere din brug af webstedet. De informationer, som den pågældende cookie genererer om din brug af dette websted, overføres som regel til en af Googles servere i USA og gemmes der.

Opbevaring af Google Analytics-cookies sker på grundlag af Databeskyttelseserklæringens art. 6 stk. 1 lit f. Ejeren af webstedet har en legitim interesse i analysen af brugeradfærden for at kunne optimere både sit webtilbud og sin reklame.

IP-anonymisering

På dette websted har vi aktiveret funktionen IP-anonymisering. Dermed bliver din IP-adresse afkortet af Google inden for EU's medlemsstater eller i andre stater, der har undertegnet EØS-aftalen, før den overføres til USA. Den komplette IP-adresse vil kun blive sendt til en af Googles servere i USA i undtagelsestilfælde, og vil så blive afkortet der. Efter ordre fra webstedets ejer bruger Google disse informationer til at analysere din brug af webstedet for at udarbejde rapporter om webstedsaktiviteterne og for at udføre andre serviceydelser for webstedets ejer i forbindelse med brugen af webstedet og brugen af internettet. Den IP-adresse, som Google Analytics videresender fra din browser, knyttes ikke sammen med andre oplysninger fra Google.

Browser-plugin

Ved at foretage de pågældende indstillinger i din browser kan du forhindre, at der gemmes cookies på din computer. Vi gør dog opmærksom på, at du i så fald muligvis ikke kan benytte alle funktioner på dette websted i fuldt omfang. Ved at downloade og installere den browser-plugin, der findes på følgende link, kan du derudover forhindre, at de oplysninger, der genereres af cookien, og som har relation til din brug af webstedet (inkl. din IP-adresse) registreres af Google, samt at disse oplysninger behandles: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Indsigelse mod dataindsamling

Du kan forhindre, at Google Analytics indsamler dine oplysninger, ved at klikke på følgende link. Der gemmes en opt out-cookie, der forhindrer, at dine oplysninger bliver indsamlet ved fremtidige besøg på dette websted. Deaktivering af Google Analytics.

Du kan finde flere informationer om håndteringen af brugeroplysninger hos Google Analytics i Googles databeskyttelseserklæring: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Databehandling

Vi har indgået en kontrakt med Google om databehandling og gennemfører de tyske databeskyttelsesmyndigheders strenge krav til fulde i forbindelse med brugen af Google Analytics.

Google Analytics Remarketing (DoubleClick)

Vores websteder benytter funktionerne fra Google Analytics Remarketing i forbindelse med funktioner fra Google AdWords og Google DoubleClick, der omfatter forskellige enheder. Udbyderen er Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Denne funktion gør det muligt at knytte reklamemålgrupper oprettet med Google Analytics Remarketing sammen med funktioner fra Google AdWords og Google DoubleClick på forskellige enheder. På den måde kan interesserelaterede, personaliserede reklamebudskaber, der er blevet tilpasset til dig afhængigt af din tidligere bruger- og surfingadfærd på en enhed (fx mobiltelefon), også blive vist på en af dine andre enheder (fx tablet eller pc).

Hvis du har afgivet et tilsvarende samtykke, knytter Google din web- og app-browserhistorik sammen med din Google-konto til dette formål. På den måde kan der vises de samme personaliserede reklamebudskaber på alle enheder, som du logger ind på din Google-konto med.

For at understøtte denne funktion registrerer Google Analytics Google-autentificerede identiteter på brugere, der knyttes midlertidigt sammen med vores Google Analytics-data for at definere og oprette målgrupper for visning af reklamer på forskellige enheder.

Du kan gøre permanent indsigelse mod remarketing/targeting på forskellige enheder ved at deaktivere personaliseret reklame i din Google-konto; det kan du gøre på dette link: https://www.google.com/settings/ads/onweb.

Sammenfatningen af de indsamlede oplysninger i din Google-konto sker udelukkende på basis af dit samtykke, som du har afgivet til eller kan tilbagekalde fra Google (Databeskyttelsesforordningens art. 6 stk. 1 lit. a). I forbindelse med dataindsamlingsprocesser, der ikke knyttes sammen i din Google-konto (fx fordi du ikke har nogen Google-konto, eller fordi du har gjort indsigelse mod sammenknytningen), sker indsamlingen af oplysningerne på grundlag af Databeskyttelsesforordningens art. 6 stk. 1 lit f. Den legitime interesse er baseret på, at webstedets ejer har en interesse i den anonymiserede analyse af de besøgende på webstedet til reklameformål.

Du kan finde yderligere informationer og databeskyttelsesbestemmelserne i Googles databeskyttelseserklæring på: https://www.google.com/policies/technologies/ads.

Google AdWords og Google Conversion-Tracking

Dette websted bruger Google AdWords. AdWords er et online reklameprogram, der tilhører Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States ("Google").

Inden for rammerne af Google AdWords bruger vi den såkaldte conversion tracking. Når du klikker på en annonce, der vises af Google, gemmes der en cookie til conversion tracking. Cookies er små tekstfiler, som internetbrowseren gemmer på brugerens computer. Disse cookies mister deres gyldighed efter 30 dage og bruges ikke til personlig identificering af brugerne. Når brugeren besøger bestemte sider på dette websted, før den pågældende cookie er udløbet, kan Google og vi genkende, at brugeren har klikket på annoncen og er blevet ledt videre til denne side.

Alle Google AdWords-kunder får forskellige cookies. Disse cookies kan ikke efterspores via AdWords kunders websteder. De informationer, der indsamles ved hjælp af den pågældende conversion-cookie, bruges til at udarbejde conversion-statistikker for AdWords-kunder, der har besluttet sig for at benytte conversion tracking. Kunderne får meddelt det samlede antal brugere, der har klikket på deres annonce, og som er blevet ledt videre til en side, der er forsynet med en conversion tracking-tag. De får dog ingen informationer, ved hjælp af hvilke brugere kan identificeres personligt. Hvis du ikke ønsker at deltage i denne tracking, kan du gøre indsigelse mod denne brug ved ganske enkelt at deaktivere Google conversion tracking-cookien i brugerindstillingerne i din internetbrowser. Så bliver du ikke inkluderet i conversion tracking-statistikkerne.

Opbevaring af "conversion-cookies" sker på grundlag af Databeskyttelseserklæringens art. 6 stk. 1 lit f. Ejeren af webstedet har en legitim interesse i analysen af brugeradfærden for at kunne optimere både sit webtilbud og sin reklame.

Du kan finde flere informationer om Google AdWords og Google Conversion-Tracking i Googles databeskyttelsesbestemmelser: https://www.google.de/policies/privacy/.

Du kan indstille din browser sådan, at du bliver informeret om, at der gemmes cookies og kun tillade cookies i enkelte tilfælde, eller så cookies udelukkes i bestemte tilfælde eller helt generelt, og du kan aktivere automatisk sletning af cookies, når browseren lukkes. Når cookies deaktiveres, kan funktionerne på dette websted være begrænsede.

Hotjar

Denne side bruger tjenesten Hotjar. Det er en webanalysetjeneste fra virksomheden Hotjar Ltd (Hotjar Ltd, Level 2, St. Julians Business Centre 3, Elia Zammit Street, St. Julians STL 1000, Malta/Europe). Hotjar giver os mulighed for at efterspore bevægelser på webstedet. Dermed kan vi fx analysere, hvor langt brugere scroller ned på siden, og hvilke områder der klikkes på. Tjenesten anonymiserer IP-adressen, før den gemmes. Hotjar giver alle brugere mulighed for at forhindre brugen af værktøjet Hotjar ved hjælp af en "Do Not Track-header", så der ikke registreres nogen oplysninger om besøget på det pågældende websted. Det drejer sig om en indstilling, der understøtter alle gængse browsere i de aktuelle versioner. Din browser sender så en forespørgsel til Hotjar med besked om at deaktivere eftersporingen af den pågældende bruger. Du kan finde en vejledning til indstilling af browseren på følgende side: https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out

Du kan finde informationer om databeskyttelse hos Hotjar på følgende side: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy

Benyttelsen sker på grundlag af Databeskyttelseserklæringens art. 6 stk. 1 lit f. Ejeren af webstedet har en legitim interesse i analysen af brugeradfærden for at kunne optimere både sit webtilbud og sin reklame.

 

8. Plugins og tools

YouTube

Vores websted bruger plugins fra YouTube, en side, der drives af Google. Ejeren af siderne er YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Når du besøger en af vores sider, der er udstyret med en YouTube-plugin, oprettes der forbindelse til YouTubes servere. Derved får YouTube-serveren information om, hvilke af vores sider du har besøgt.

Når du er logget ind på din YouTube-konto, giver du YouTube mulighed for at indordne din surfing-adfærd direkte under din personlige profil. Det kan du forhindre ved at logge af på din YouTube-konto.

Brugen af YouTube sker som led i vores interesse i at udforme en tiltalende præsentation af vores online tilbud. Dette er en legitim interesse i henhold til Databeskyttelsesforordningens art. 6 stk. 1 lit f.

Du kan finde flere informationer om håndteringen af brugeroplysninger i YouTubes databeskyttelseserklæring på: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Solarlux Scandinavia AB
Grimsbygatan 24
SE-211 20 Malmö

Tel.: +46 40 45 61 90

E-Mail: scandia@solarlux.com
Internet: www.solarlux.dk

tilbage til